لوگوسازه فضایی
شرکت فضاسازه نقش جهان
سقفی به اندازه یک جهان
 ایران پرچم
پرچم
پرچم
پروژه ها

پارکینگ هایپرمارکت

محل : آبادان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

پارکینگ فرودگام امام

محل : فرودگاه امام خمینی تهران کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی

اطلاعات بیشتر

پارکینگ

محل:اصفهان کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

پارکینگ

محل:اصفهان کارفرما:شرکت نفت ابزار    

اطلاعات بیشتر

پارکینگ

محل: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر کارفرما: پتروشیمی مارون      

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد