لوگوسازه فضایی
شرکت فضاسازه نقش جهان
سقفی به اندازه یک جهان
 ایران پرچم
پرچم
پرچم
پروژه ها

ترمینال سعدی شیراز

محل : شیراز کارفرما : خصوصی  

اطلاعات بیشتر

ترمینال ماهشهر

محل : ماهشهر کارفرما:شهرداری ماهشهر

اطلاعات بیشتر

ترمینال آباده

محل:آباده- شیراز کارفرما: شهرداری آباده

اطلاعات بیشتر

فرودگاه

محل:اهواز کارفرما:شرکت فرودگاه های استان     

اطلاعات بیشتر

ترمینال دریایی

محل: بندر گناوه کارفرما: سازمان بنادر کشتیرانی      

اطلاعات بیشتر

سایبان ایستگاه BRT

محل:اصفهان کارفرما:شهرداری اصفهان    

اطلاعات بیشتر

ترمینال فرودگاه

محل:جزیره تنب بزرگ کارفرما:سپاه یاسداران      

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد