لوگوسازه فضایی
شرکت فضاسازه نقش جهان
سقفی به اندازه یک جهان
 ایران پرچم
پرچم
پرچم
پروژه ها

سالن تولید -انبار

محل : اصفهان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

انبار شکلات Baraka

محل : تهران کارفرما : خصوصی( شرکت باراکا)

اطلاعات بیشتر

سقف کارخانه

محل:بم-کرمان کارفرما:کارخانه جدار پانل    

اطلاعات بیشتر

سالن تولید

محل:اصفهان کارفرما:شرکت پلاستیک فر

اطلاعات بیشتر

سالن تولید

محل:اصفهان کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

سالن تولید

محل: دولت آباد اصفهان کارفرما: خصوصی  

اطلاعات بیشتر

سالن تولید فاز1

محل:اصفهان کارفرما:شرکت نفت ابزار      

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد