لوگوسازه فضایی
شرکت فضاسازه نقش جهان
سقفی به اندازه یک جهان
 ایران پرچم
پرچم
پرچم
پروژه ها

استخر تیران

محل : تیران - اصفهان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

استخر پارس گرما

محل : تهران کارفرما : پارس گرما

اطلاعات بیشتر

پارک آبی آبسار

محل:اصفهان کارفرما: شرکت خصوصی    

اطلاعات بیشتر

سازه های فضایی-استخر صبا

محل:گز-اصفهان کارفرما:شرکت کنکاش سرو سپاهان    

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد