لوگوسازه فضایی
شرکت فضاسازه نقش جهان
سقفی به اندازه یک جهان
 ایران پرچم
پرچم
پرچم

آیین نامه های سازه فضاکار

سازه های فضاکار گروهی از سازه ها هستند که دارای رفتار مسلط سه بعدی بوده،معمولا در خور تولید صنعتی انبوه بوده و در این حالت،قیود فنی و اقتصادی را با تلفیق مناسبی از مفاهیم سازه ای، اصول ایمتی،دیدگاه زیباشناختی و جنبه های اقتصادی ارضا می نمایند .

نشریه 400

 

 

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد