خانه انجمن ها سازه فضایی The right way to Cook a Delectable Noodle Soup – Sotanghon پاسخ به: The right way to Cook a Delectable Noodle Soup – Sotanghon

#8257
aliranjbarpur
مشارکت کننده

سازه فضاکار یا سازه فضایی شکلهای هندسی منظمی هستند که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این اجزا شبکه ای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی به وجود می آورند بگونه ای که می توان گفت این نوع شبکه ها نمونه کاملی از سازه های سه بعدی هستند .
سازه فضاکار
سازه فضایی
سازه فضایی
سازه فضاکار
سازه فضایی