اطلاعات فردی

نام:*
نام و نام خانوادگی *
نام پدر *
جنسیت *
وضعیت تاهل *
تعداد فرزند
تاریخ تولد * / /
محل تولد *
شماره شناسنامه *
مدرک *
رشته *
نام و محل موسسه آموزشی *
تاریخ شروع *
تاریخ پایان *
معدل کل *
سابقه بیماری داشته اید؟ *
مدت بیمه *
شماره بیمه *

اطلاعات تماس

آدرس محل سکونت *
تلفن محل سکونت *
تلفن همراه *
ایمیل *
فردی که در مواقع ضروری بتوان با او تماس گرفت نام و نام خانوادگی:*
نسبت:*
آدرس محل سکونت *
تلفن همراه *

اطلاعات راجع به سوابق کاری

نوع شغل شما
نام شرکت یا موسسه
تاریخ شروع
مدت تصدی (ماه)
علت تغییر شغل یاسمت

تخصص و دوره های گذرانده شده

عنوان دوره
موسسه برگزار کننده ومحل آن
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت دوره (ساعت)

مهارت ها

زبان انگلیسی *
اینترنت *
word *
Access *
اکسل *
Autocad *
مهارت های شغلی خود را ذکر کنید.

سایر اطلاعات

باتوجه به نوع کار آیا آمادگی دارید به صورت شیفتی کار کنید؟ *
در صورت انتخاب شما برای همکاری ،آیا آمادگی سپردن ضمانت بصورت سفته و یا چک را دارید؟ *
آخرین درآمد ماهیانه (ریال) *
مبلغ حقوق و مزایا ماهیانه پیشنهادی در شرکت (ریال) *
بارگزاری فایل رزومه: