مدل سازی سازه فضاکار گنبدی

( نسخه آزمایشی )

عنوان پروژه - به صورت لاتین تایپ شود
قطر سازه (m)
ارتفاع از سطح زمین (m)
ارتفاع تاج(m)
تعداد قطعات در افق
تعداد قطعات عمودی
ایمیل