فرم استخدام

درهنگام تکمیل فرم دقت نمایید که پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد .
نام *
نام و نام خانوادگی *
نام پدر *
جنسیت *
وضعیت تاهل *
تعداد فرزند
تاریخ تولد * / /
محل تولد *
شماره شناسنامه *
محل صدور *
ملیت *
مذهب *
سابقه بیماری داشته اید؟ *
نوع بیماری را بنویسید
مدرک *
رشته *
نام و محل موسسه آموزشی *
تاریخ شروع *
تاریخ پایان *
معدل کل *
سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین سمت درج گردد):
نوع شغل شما
نام شرکت یا موسسه
تاریخ شروع
مدت تصدی (ماه)
علت تغییر شغل یاسمت
دوره آموزشی تخصصی طی شده
عنوان دوره
موسسه برگزار کننده ومحل آن
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت دوره (ساعت)
زبان انگلیسی *
اینترنت *
word *
Access *
اکسل *
Autocad *
مهارت های شغلی خود را ذکر کنید.
شهر مورد نظر برای خدمت (بر اساس آگهی استخدام) *
باتوجه به نوع کار آیا آمادگی دارید به صورت شیفتی کار کنید؟ *
در صورت انتخاب شما برای همکاری ،آیا آمادگی سپردن ضمانت بصورت سفته و یا چک را دارید؟ *
آخرین درآمد ماهیانه (ریال) *
مبلغ حقوق و مزایا ماهیانه پیشنهادی در شرکت (ریال) *
محل سکونت *
تلفن محل سکونت *
بارگزاری فایل رزومه: