پروژه ها

پارکینگ هایپرمارکت

محل : آبادان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

پارکینگ فرودگام امام

محل : فرودگاه امام خمینی تهران کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی

اطلاعات بیشتر

پارکینگ

محل:اصفهان کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

پارکینگ

محل:اصفهان کارفرما:شرکت نفت ابزار    

اطلاعات بیشتر

پارکینگ

محل: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر کارفرما: پتروشیمی مارون      

اطلاعات بیشتر