پروژه ها:

پارک آبی
سقف استخر آبسار

پروژه ها

 

 

پارکینگ

s203.1


 

سالن ورزشی

s179.1


 

نورگیر و ووید مرکزی

s115(2)


 

 سردرب و سالن انتظار

s184.1


 

سالن اجتماعات

s1.1

 

مسجد و حسینیه ها


 

نمایشگاه اتومبیل

s176.1


 

 پمپ بنزین

s48.1


 

 بازار

s195.1


 

 سقف آخر

s138.1


 

سالن تولید وانبار

s122.1


 

ترمینال ها

s78.1


 

سایر پروژه ها

s15.


 

طراحی و محاسبات

44

 

اتوکد طرح های خاص

1سبزوار