پروژه ها

تهران مال

محل : تهرانکارفرما :خصوصی

اطلاعات بیشتر

هایپرمی اصفهان

محل : اصفهان کارفرما :خصوصی

اطلاعات بیشتر

بازار کوثر 12

محل : اصفهان کارفرما :سازمان میادین میوه تره بار

اطلاعات بیشتر

هایپر مارکت نجف آباد

محل : نجف آباد - اصفهان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

هایپرمارکت میلاد

محل : شاهین شهر - اصفهان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

بازارگل و گیاه

محل:اصفهان کارفرما:شرکت کشاورزی کارگشای زنده رود       

اطلاعات بیشتر

بازار میوه و تره بار

محل: ولیعصر اصفهان کارفرما: سازمان میادین میوه و تره بار                          

اطلاعات بیشتر

بازار کوثر11

محل:اصفهان  کارفرما:سازمان میادین میوه و تره بار                          

اطلاعات بیشتر