پروژه ها

سالن پتروشیمی تندگویان

محل : ماهشهر کارفرما : پتروشیمی ماهشهر

اطلاعات بیشتر

سالن تولید -انبار

محل : اصفهان کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

انبار شکلات Baraka

محل : تهران کارفرما : خصوصی( شرکت باراکا)

اطلاعات بیشتر

سالن تولید

محل:اصفهان کارفرما:شرکت پلاستیک فر

اطلاعات بیشتر

سالن تولید

محل:اصفهان کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

سالن تولید

محل: دولت آباد اصفهان کارفرما: خصوصی  

اطلاعات بیشتر

سالن تولید فاز1

محل:اصفهان کارفرما:شرکت نفت ابزار      

اطلاعات بیشتر