پروژه ها

سالن ورزشی قزوین

محل: قزوین کارفرما:نظام مهندسی قزوین

اطلاعات بیشتر

سالن ورزشی چادرملو

محل: معدن چادرملو-یزد کارفرما:معدن چادرملو

اطلاعات بیشتر

ورزشگاه انقلاب

محل : تهران کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

سالن ورزشی

محل:اصفهان کارفرما:سازمان نظام مهندسی    

اطلاعات بیشتر

مجموعه ورزشی

محل:کرمان کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات بیشتر

مجموعه ورزشی گناباد-مشهد

سازه فضاییمحل: گناباد-مشهد کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی          

اطلاعات بیشتر