پروژه ها

دیواره های دانشگاه

محل : کرمانشاه کارفرما : خصوصی

اطلاعات بیشتر

سایبان پمپ سوختگیری

محل:بندر چوئیده-آبادان کارفرما:شرکت نفت

اطلاعات بیشتر

بیلبورد تبلیغاتی

محل:بغداد- عراق کارفرما:کیسون

اطلاعات بیشتر

گلخانه تحقیقاتی

محل: نور کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس    

اطلاعات بیشتر

سایه بان تاسیسات هتل

محل: کرمانشاه کارفرما: هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه    

اطلاعات بیشتر

آلاچیق

محل: اصفهان کارفرما: خصوصی    

اطلاعات بیشتر

پل عابر پیاده

محل:سیرجان کارفرما:دمجتمع گلگهر سیرجان    

اطلاعات بیشتر

غرفه تهران

محل: تهران کارفرما: خصوصی      

اطلاعات بیشتر