پروژه ها

سردرب میوه تره بار

محل:تهران کارفرما:شرکت رویان صنعت ایرانیان        

اطلاعات بیشتر

سر درب مصلی

محل:خرم آباد کارفرما:شرکت جهاد نصر لرستان  

اطلاعات بیشتر

طره ی برج مسکونی

محل: تهران کارفرما: برج روما رزیدنس   

اطلاعات بیشتر

سر درب

محل: گچساران کارفرما: شرکت نفت گچساران     

اطلاعات بیشتر

سردرب ورودی و نماد

محل: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر کارفرما: پتروشیمی فن آوران  

اطلاعات بیشتر

سردرب ایستگاه مترو

محل: صفه اصفهان کارفرما: شرکت قطارهای شهری اصفهان    

اطلاعات بیشتر

سالن بیمارستان چشم

سازه های فضاکارمحل: اربیل عراق کارفرما: دولت سوئد با مشارکت دولت کردستان  

اطلاعات بیشتر

سالن تحقیقات

محل:اپتیک اصفهان کارفرما: سازمان صنایع دفاع

اطلاعات بیشتر

سالن در بخش UCF

محل: انرژی اتمی کارفرما: سازمان انرژی اتمی ایران

اطلاعات بیشتر