پروژه ها

سقف ساختمان مرکزی شیراز

محل: شیرازکارفرما: شهرداری

اطلاعات بیشتر

سقف آخربرج مسکونی

محل:اراک کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

سقف آخر

محل:گرگان کارفرما:شهرداری گرگان

اطلاعات بیشتر

سقف ویلایی

محل:بوئین-زهرا کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

سقف آخر تالار

محل: شهرضا-اصفهان کارفرما: خصوصی    

اطلاعات بیشتر

استخر ویلای تفریحی

محل:آمل کارفرما:خصوصی    

اطلاعات بیشتر

سقف آخر رستوران

محل: جزیره کیش کارفرما: مجموعه کشتی ایرانی      

اطلاعات بیشتر