وید مجتمع تجاری نگین

محل : ماهشهر کارفرما : شهرداری   

ووید مرکزی

محل: شاهین شهر-اصفهان کارفرما:هتل آزادی   

وویدمجتمع تجاری

محل:شهر پردیس تهران کارفرما:شرکت سرمایه گذاری ...

ووید مرکزی

محل:قروه سنندج کارفرما:خصوصی

مجتمع تجاری آریا

محل:بندرعباس کارفرما:شرکت سرمایه گذاری برج نمای ...

ووید رستوران

محل:جم-بوشهر کارفرما:شرکت نفت

ووید مرکزی

محل: مجتمع چهارباغ اصفهان کارفرما: خصوصی    ...

مجتمع تجاری الماس

محل: مجتمع تجاری الماس اصفهان کارفرما: ...

ووید مرکزی

سازه فضاکار
محل: شهرکرد کارفرما: شرکت توانیر  

نورگیرساختمان آموزش

سازه های فضاکار
محل :شاهرود کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

نورگیر گنبدی

محل:مجتمع تجاری نواب کارفرما: خصوصی        ...