پروژه ها

استخر پارس گرما

محل : تهران کارفرما : پارس گرما

اطلاعات بیشتر

پارک آبی آبسار

محل:اصفهان کارفرما: شرکت خصوصی    

اطلاعات بیشتر

سازه های فضایی-استخر صبا

محل:گز-اصفهان کارفرما:شرکت کنکاش سرو سپاهان    

اطلاعات بیشتر