سیستم تریودتیک

سیستم تریودتیک (Triodetic) در سال 1953 توسط شرکت کانادایی توسعه داده شد.این سیستم در اصل از قطعات آلومینیوم ساخته شده است و در سال 1966 اعضای فولادی نیز شامل شد.

اجزا آن از اتصالات شکاف ، اعضای لوله ،نگهدارنده واشر و پیچ ومهره تشکیل یافته است.اتصال با شکاف های شبکه به عنوان یک بیرون آمدگی آلومینیومی تولید شده است. نمایه های اتصال تا آنجا مورد توجه است که انواع زیادی از پیکربندی ها در سیستم وجود داردو همچنین موقعیت های شکاف های شبکه پیرامون هر اتصال می تواند بر طبق هندسه سازه ترتیب بندی شود. به علاوه سایز در شکاف های شبکه ،روی سایز اعضا وجود دارد.

هر ازنوع مقطع اعضا می تواند با سیستم تریودتیک (Triodetic) جای گیرد.

یک انتهای تیرپی به وسیله عملیات پرسکاری آماده می شود.در یک ضربه تکی فرم های انتهای سکه ای و برش های اعضا به طول نیاز دارد.

در انتهای عضویک نری دارد که در شکاف اتصال جای می گیرد.

زمان نصب،انتهای اعضا بوسیله ی چکش های سبک در داخل اتصالات جای می گیرد.

پس از اتصال تمام اعضا،واشرهای محافظ دو سمت اتصال قرار گرفته و بوسیله ی یک پیچ در مرکز سوراخ اتصال سفت می شود تا از بیرون زدگی اعضا جلوگیری کند.

دو مزیت اصلی سیستم تریودتیک (Triodetic) عبارت است از:

1-هزینه نسبی کم اتصالات با امکان متصل شدن بسیاری از اعضا در فضا به آنها

2-هزینه های نصب و مونتاز کم یا در بسیاری موارد به داربست نیاز ندارد.

اعضای سیستم تریودتیک (Triodetic) سبک هستند و می تواند در محل مونتاژ شود و سازه در بیشتر موارد خود نقش داربست را نیز دارد.

محصولات سیستم تریودتیک (Triodetic) بر اساس “عرضه تنها” و “عرضه ونصب” فروخته می شوند .در عرضه تنها یک سرپرست کار،کارگران محلی گرفته شده به وسیله ی کارفرما را جهت مونتاژ و نصب سازه هدایت می کند.

جایی که هزینه های کارگر بالااست بخش های مونتاژ شده شده سازه فضایی به جای اجزای مجزا به محل حمل می شوند.

مونتاژ سیستم تریودتیک (Triodetic) به مهارت بسیار کمی احتیاج دارد زیرا اتصال اعضا کاملا مکانیکی می باشد.

سیستم تریودتیک