ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ها برای ساختمان های بزرگ پیش ساخته استفاده می شود.

به طورکلی ساندویچ پانل شامل دو ورق فلزی خارجی می شود(فولاد،آلومینیوم و….) با هسته ثابتی که به عنوان عایق بین آنها می باشد. ورق های فلزی با عایق با چسب مخصوصی پیوند داده شده اند. ورق های سطح بیرونی می تواند صاف باشد.

طبقه بندی بزرگ از اشکال،پوشش ها و رنگ ها در دسترس هستند.زیرا نصب و راه اندازی ساندویچ پانل تنها به تعداد محدودی از اتصال دهنده میکانیکی می شود(به طور متال پیچ) در نتیجه برای اتصال باید از حرارت زیاد اجتناب کرد.

 مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی (PU)

دارای عرض مفید ۱ متر وعرض غیرمفید ۱/۰۸سانتیمتر   (PU-3HRP)ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان سه گام
دو رو ورق از جنس گا لوانیزه یا آلوزینگ یا آلومینیوم (PU-5HRP) ساندویج پانل سقفی پلی اورتان پنج گام

ورق خارجی آج دار:
۱- ورق گالوانیزه  رنگ شده به ضخامت نرمال ۸.۰، ۶.۰، ۵.۰، ۴.۰ میلی متر
۲ -ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال ۸.۰، ۶.۰، ۵.۰، ۴.۰ میلی متر

ورق داخلی:
۱- ورق گالوانیزه یا آلوزینگ رنگ شده به ضخامت نرمال ۸.۰، ۶.۰، ۵.۰، ۴.۰ میلی متر
۲- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال ۸.۰، ۶.۰، ۵.۰، ۴.۰ میلی متر

نوع رنگ کاربردی:
۱- پوشش پایینی ورق ۷میکرون
۲- پوشش بالایی ورق ۲۵ میکرون پلی استر رنگ شده

عایق گرمایشی فوم پلی اورتان (PU)
چگالی متوسط(۲+_۴۰) کیلوگرم بر متر مکعب
ضخامتهای موجود ۲۰۰،۱۵۰،۱۲۰،۱۰۰،۸۰،۶۰،۵۰،۴۰  میلی متر
نسوزتخت کلاس استانداردB۲+(Din ۴۱۰۲)
ضریب هدایت حرارتی  ۰/۰۱۸w/m۲k
ضریب کاهندگی صوت DB25

انواع ساندویچ پانل

جدول تحمل بارساندویچ پانل سقفی سه گام

3

جدول تحمل بار ساندویچ پانل سقفی پنج گام

4