ترمینال آباده

محل:آباده- شیراز

کارفرما: شهرداری آباده

IMG_6025 IMG_6026-1 IMG_6034-1