بزرگترین پارک آبی

سقفی یک هکتاری؛ دستاورد مهندسان اصفهان

 اصفهان امروز: فضاسازه به عنوان نسل جدید سازه ‏ها، چند سالی است که توانسته به لطف دانش مهندسین سازه و معماری، جای خود را در بین سازه های اجرایی باز کند. فضاسازه ها با عملکرد سه بعدی (در مقایسه با عملکرد دو بعدی سازه های سنتی) محدودیتی را برای طراحان در مقایسه با نسل گذشته سازه ها، از جمله محدودیت شکل و یا محدودیت دهانه های آزاد (ستون گذاری های اجباری و فاصله بین آنها) ایجاد نمی کنند. سازه های فضایی به دلیل برخورداری از فن آوری های جدید در طراحی و تولید از یک طرف، و همچنین عدم شناخت کافی مهندسین طراح ما از آنها از طرف دیگر، نتوانسته ‏اند سهم شایسته خود از ساخت و ساز ها را در رقابت با سازه های سنتی کسب کنند.ادامه
IMG_7639