هایپرمارکت میلاد

محل : شاهین شهر – اصفهان
کارفرما : خصوصی