سالن ورزشی چادرملو

محل: معدن چادرملو-یزد

کارفرما:معدن چادرملو