سالن پتروشیمی تندگویان

محل : ماهشهر

کارفرما : پتروشیمی ماهشهر