قرارداد سازه فضایی

سازه های فضایی مدل هایی نوین از سازه ها به منظور ساخت بناها و ساختمان های مختلف هستند. به منظور خرید، نصب و اجرای سازه های فضایی یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، بررسی قرارداد سازه فضایی است. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا نگاهی به قرارداد سازه فضایی انداخته و در رابطه با آن توضیحات جامع و کاملی را به شما ارائه می دهیم. پس با ما همراه باشید تا به بررسی این قراردادها بپردازیم.

نمونه قرارداد سازه فضایی در بخش نصب و اجرا

اگر بخواهیم شما را با نمونه قرارداد سازه های فضایی آشنا کنیم باید گفت که متن این قرارداد به شرح زیر است:

این قرارداد در تاریخ ………………………………………………………………  با شرکت……………………………………………………………… به شماره ثبت …………………………………………………. با نمایندگی خانم / آقا………………………………………………. به آدرس……………………………………………………. تلفن………………………………………………….. که سمت ایشان بر اساس آگهی شرکت…………………………………………………… در روزنامه رسمی محرز گردیده است و در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از یک سو و شرکت………………………………………… به آدرس……………………………………………… تلفن…………………………………………………… که در این قرارداد کارفرما است، به شرح زیر منعقد می شود

 ماده ۱- موضوع قرارداد

اجرای فنداسیون مربوط به شناور ستون های شبکه سازه فضایی …………………………………………… به مساحت……………………………. متر مربع طبق نقشه های اجرایی تأیید شده از سوی کارفرما که جز لاینفک قرارداد است.

این مسئله شامل تهیه مصالح، نقشه برداری، خاک برداری، قالب بندی، آرماتور بندی، انکر بولت ها و بیس پلیت ها، بتون ریزی اصلی و ریختن گروت در زیر بیس پلیت را شامل می شود.

نصب زیر سازی سقف و زیر سازی سطوح جانبی شامل پوشش سقف و سطوح جانبی با ورق های ساندویچ پانل، نصب آبرو، فلاشینگ و ناودانی ماده

ماده 2- مدت قرارداد سازه فضایی

مدت قرارداد ….. ماه بوده و شروع آن پس از دریافت ………… به عنوان مبلغ قرارداد و رفع موانع و معارض احتمالی در مسیر اجرای عملیات نصب است.

در صورت وقوع موارد زیر که باعث افزایش مدت قرارداد می شود، پیمانکار مراتب را به کارفرما ابلاغ کرده و درخواست تمدید می کند. کارفرما مکلف است تصمیم خود در این مورد را به پیمانکار اعلام کند:

  1. در مورد حوادث قهری و همچنین در صورت کشف اشیا عتیقه و آثار تاریخی در محل اجرای عملیات
  2. در صورتی که قوانین و مقرراتی وضع شود که در تغییر مدت قرارداد تاثیر بگذارد
  3. هر گونه موارد دیگری که خارج از قصور پیمانکار باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

بابت اجرای فنداسیون از قرار هر متر مربع …………………………..ریال به جمع………………………………….. ریال است.

نصب ستون ها و باد بندها از قرار هر متر مربع ………………………. ریال به جمع …………………………………. ریال است.

نصب سازه فضایی از قرار هر متر مربع ……………………………………………. ریال به جمع ………………………………………….. ریال است.

نصب زیر سازی سقف و زیر سازی سطوح جانبی، پوشش سقف و سطوح جانبی، پوشش سقف و سطوح جانبی با ورق های ساندویچ پانل، نصب آبرو، فلاشینگ و ناودانی از قرار هر متر مربع …………………… ریال جمعا …………………………………. ریال است.

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد سازه فضایی

اسناد و مدارک این قرارداد شامل نقشه ها دستور کارها در ابتدای شروع کار تحویل شده و یا در طول مدت اجرای کار به پیمانکار اعلام می شود است.

ماده 5- تعهدات بین طرفین قرارداد

نگهداری از سازه و کلیه قطعات مربوط به آن تا اتمام عملیات نصب به عهده کارفرما است.

تامین برق بر عهده کارفرما است.

تامین محل مناسب جهت اسکان نیروها بر عهده کارفرما است.

تامین نیروی انسانی، ماشین آلات، ابزار کار، داربست و جرثقیل بر عهده پیمانکار است.

پیمانکار موظف است تا نسبت به بیمه نمودن کارگران اعزامی به محل برای نصب اقدام کند.

کنترل کیفیت کار و نظارت بر عهده کارفرما است.

پیمانکار نمیتواند بدون موافقت کتبی کارفرما تمام یا بخشی از قرارداد را به غیر واگذار کند.

در صورتی که پیمانکار به دلیل سر رسید قرارداد نتواند عملیات نصب را با تمام برساند به ازاء هر روز تاخیر …………………………….. ریال خسارت تاخیر خواهد داشت.

بررسی این قرارداد و توجه به ماده های مختلف آن به شما کمک می کند تا دید جامع و کاملی در رابطه با این قرارداد به دست آورد و بدون مشکل بتواند قرارداد سازه فضاکار خود را به ثبت و امضا برسانید.

حرف آخر

در این مطلب نگاهی به قرارداد سازه فضایی انداخته و در رابطه با نمونه این قرارداد صحبت کردیم. بررسی این مطلب به شما کمک می کند تا به منظور عقد قرارداد در این حوزه با مشکل خاصی مواجه نشده و قرارداد اصولی بنویسید.