قیمت هر متر مربع سازه فضاکار

قیمت هر متر مربع سازه فضاکار متناسب با توجه به کیفیت و نوع آن تعیین می گردد ازین رو قیمت واحدی برای یک متر مربع وجود ندارد. بهترین سازه فضاکار کار را می توان بر اساس قیمت سرعت اجرا، قابلیت حمل و‌ نقل، مقاومت در برابر زلزه و تنش، قابلیت فرم پذیری مشخص کرد.

تاثیر گذارترین عامل در برترین سازه فضاکار قیمت آن می باشد که باید هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده به صرفه باشد. از این رو لازم است قبل از بیان پارامترهای دیگر در مورد قیمت تمام شده سازه فضاکار و عوامل مختلف و تاثیر گذار بر آن صحبت داشته باشیم.

توجه داشته باشید که قیمت تمام شده سازه خام معادل قیمت یک سازه تکمیل شده و یا مجموعه سازه فضاکار نمی باشد. برای اینکه بتوانید به صورت اجمالی با برخی از نکات آشنا شوید، باید قیمت تمام شده قطعات خام را با مواردی مانند، پوشش، استراکچر، ستون، آب بندی و عایق کاری، سایر تجهیزات، امنیت سازه و زمانی که صرف بهره برداری مجموعه می شود جمع کنید. در این صورت می توانید به صورت حدودی قیمت هر متر مربع سازه فضاکار را به دست آورید.

در صورتی که بخواهیم از بعد قیمت سازه های فضاکار را مورد بررسی قرار دهیم. باید بگوییم که سازه فضاکار پارچه ای بیشترین قیمت را دارد. بعد از آن سازه پارچه ای، خمشی، سازه گنبدی، سازه کابلی، کششی، نمایشگاهی، سازه خرپایی، سازه فضاکار، سازه با سبک قوسی، سوله و در نهایت سازه های بتنی می باشد.

 

قیمت اجزای تشکیل دهنده سازه فضاکار

 

اگر بخواهیم به طور مفصل بگوییم که قیمت سازه های فضاکار به چه شکل مورد بررسی قرار می گیرد. باید در اولین مرحله به توضیح و تشریح اجزای سازنده بپردازیم. زمانی که در نظر اول نگاهی به سازه فضاکار بیندازید قطعا لوله های سازه نظر شما را به خود جلب می کند، که یکی از المان های سازه فضاکار می باشد. و باید قیمت هر متر مربع لوله را در حجم تعیین شده مشخص کنید.

می توان گفت قیمت لوله مصرفی تاثیر مستقیم بر روی قیمت کل سازه فضاکار دارد. مثلا قیمت لوله درز دار، بدون درز و گالوانیزه به شدت متفاوت هستند. و نمی توان قیمت آن ها را یکی کرد.

استفاده از لوله گالوانیزه برای محافظت بیشتر جوش ها در سازه های فضاکار از جمله موارد تاثیر گذار در قسمت تمام شده می باشد. که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

مورد دیگری که برای تعیین قیمت هر متر مربع سازه فضاکار باید اعمال شود، میزان تراکم لوله، وزن لوله مصرفی و هزینه لوله مصرفی در سازه فضاکار تمام شده می باشد.

 

قیمت اجزای تشکیل دهنده سازه فضاکار

عوامل موثر در تعیین قیمت هر متر مربع سازه فضاکار

 

دهانه لوله مصرفی

زمانی که دهانه لوله بزرگتر شود، حجم لوله مصرفی بیشتر می شود و در نتیجه قیمت لوله مصرفی بیشتر شده و بر قسمت شازه تاثیر گذار است.

به طور کلی می توان گفت نرخ سازه فضاکار از نرخ سوله کمتر است.حتی اگر قرار باشد دهانن لوله بزرگتر شود. در هر دو صورت قسمت تمام شده برای سازه و سوله متفاوت است. در صورتی که قیمت سازه و سوله رو به افزایش باشد. و بخواهیم به شکل ریاضی آن را مورد بررسی قرار دهیم، می توان گفت که قیمت سوله مانند تصاعد هندسی است. و افزایش رشد سازه فضاکار مانند تصاعد حسابی است. حال با توجه به این نکته پی می بریم که قیمت هر متر مربع سازه فضاکار به دهانه سی متر بالاتر کاملا به صرفه می باشد. این در صورتی ست که حتی نمی توان این تفاوت قیمت را با سازه خام و یا مجموعه ای مقایسه کرد.

 

 

تاثیر شکل هندسی سازه فضاکار در قیمت

تاثیر شکل هندسی سازه فضاکار در قیمت

این موضوع یکی از عواملی ست که می توان به طور مستقیم بر قیمت سازه تاثیر داشته باشد. بنابراین در صورتی که فرم سازه تغییر داشته باشد، قیمت هم افزایش یا کاهش می یابد.

معمولا قیمت هر متر مربع سازه فضاکار تخت بیشتر از قیمت در هر متر مربع سازه قوسی می باشد. اما بسیاری از دلالان سعی بر آن دارند که نشان دهند. قیمت سازه های قوسی بیشتر از قیمت سازه فضاکار تخت است.

از جمله عوامل در جزئیات که بر قیمت هر متر مربع سازه فضاکار تاثیر مستقیم دارند. می توان ضخامت سازه، منطقه اجرای پروژه، نوع کاربری سازه، ارتفاع سازه و نوع رنگ مصرفی در ساخت سازه را می توان نام برد.