نرم افزار طراحی سازه های فضاکار

استفاده از نرم افزار طراحی سازه های فضاکار برای طراحی این نوع از سازه ها ضروری هستند. امروزه نرم افزارهایی هم هستند که مختص سازه های فضاکار باشند. مثل Space Structures Designer که به اختصار SSD نامیده می شود.

کاربرد استفاده از نرم افزار طراحی سازه های فضاکار:

  • طراحی کردن اتصالاتی که در انواع سازه های فضاکار بکار رفته است.مثل انواع پیچ و اسلیو که برمبنای نیروی واقعی بین اجزای مختلف صورت می گیرد.
  • تعیین سایز حداقلی گوی با کنترل برخورد میان اجزای سازه بوسیله نقشه ها از دیگر اهداف استفاده از این نرم افزار است.
  • تیپ بندی کردن انواع مختلف گوی و المانهای بکار رفته در سازه که بصورت یک لیست نهایی برای ساخت و ساز اجزای سازه ها استفاده می شود.
  • تیپ بندی کردن انواع پیچ و اسلیو موجود در سازه ها و نهایی کردن آن بصورت یک لیست برای تولید از دیگر اهداف استفاده از نرم افزار طراحی سازه های فضاکار است.
  • سوراخ های موجود روی گوی های سازه فضاکار باید به نحوی طراحی شوند که بتوان در مقیاس گسترده تولید شود، پس باید از سوراخ روی گوی ها نقشه ای تهیه شود.
  • بافت انواع سازه های فضاکار بسیار متنوع هستند، مهندسین برای نصب صحیح آنها به یک نقشه نیاز دارند که نرم افزار می تواند آن را تهیه کند.

ویژگی ها و امکانات نرم افزار طراحی سازه های فضاکار کدام اند؟

  • امکان استفاده از فایلهای خروجی سایر نرم افزارهای طراحی وجود دارد.
  • این نرم افزار ها حاوی چندین پایگاه داده هستند.
  • امکان انجام فرایند طراحی بصورت مرحله ای وجود دارد.

 

نرم افزار طراحی سازه های فضاکار

 

در ادامه به مراحل طراحی در نرم افزار طراحی سازه ها خواهیم پرداخت:

1.مرحله اول Design Preferences نام دارد:

در این مرحله خصوصیات، اندازه و زاویه های بکار رفته در سازه باید برای نرم افزار تعریف شوند. اگر زوایا یا اندازه های موجود و در نظر گرفته شده در طراحی،از اندازه کوچکی برخوردار باشند. و احتمالاً در سازه قابلیت اجرایی نداشته باشند و یا مقرون به صرفه نباشد، نرم افزار این موضوع را بررسی و به کاربر اطلاع می‌دهد.

2.مرحله Structure Properties در بخش دوم طراحی قرار دارد:

هدف این قسمت تعریف نمودن ویژگی های هندسی مربوط به سازه فضاکار از قبیل محورهای مختصاتی تکیه گاه ها، انواع فرم های سازه و… توسط کاربر می باشد. از محور مختصاتی به منظور مشخص نمودن سوراخ گویی نقشه مربوط به بافت و نصب کردن سازه استفاده می شود. نرم افزار بصورت هوشمند انواع فرمهای سازه را شناسایی کرده و اعضای به کار رفته در سازه زیرین با رنگ سیاه شاه از سایرین متمایز می شود

3.مرحله بعدی Check Geometry نام دارد:

هدف این مرحله کنترل کردن اندازه اعضای به کار رفته در سازه می باشد. یعنی اگر قسمتی با طول کم یا زوایای کوچک باشد، اطلاع داده می شود.

4.مرحله Assign Extra Bolts در ادامه مراحل قرار دارد:

این مرحله با هدف تعریف نمودن سوراخه اضافه در گویی ها انجام می شود. کاربرد این سوراخ اضافه برای برقراری اتصال سازه های فضاکار به زیر سازی است، همچنین برای اجرای سوراخکاری نیاز به ثابت کردن گوی ها روی دستگاه مخصوص سوراخ کاری می باشد. روشهای مختلفی وجود دارد که بتوان سوراخ اضافی گویی را در نرم افزار تعریف کرد به طور مثال می توان با استفاده از زوایای آلفا و بتا آن ها را تعریف کرد.

5.مرحله Assign Auto select در گام پنجم قرار دارد:

کاربر می تواند ترکیبات متفاوتی از پیچ ها، اسلیوها، پین ها و مخروطی ها را بر اساس اندازه اعضای  سازه فضاکار تعریف کند؛ سپس نرم افزار هر یک از این ترکیبات را از نظر میزان تحمل سازه در برابر نیروهای داخلی کنترل می کند‌. همچنین این امکان وجود دارد تا انواع مختلف گوی با سایزهای متنوع را به منظور بهترین انتخاب برای سازه تعریف شود.

6.مرحله ماقبل نهایی Start Design است:

نرم‌افزار به کنترل ترکیباتی که از قبل تعریف شده می پردازد. و بهینه ترین ترکیب را برای هر یک از قسمت های سازه انتخاب می کند. اگر ترکیبات تعریف شده‌ کفایت لازم را نداشته باشند، نرم افزار به کاربر اطلاع داده تا ترکیبات جدید اضافه نماید.

7.مرحله نهایی Finish Design است:

هدف این مرحله اختصاص گوی های بهینه شده به نقاط  نقطه های اتصالی در سازه و اصلاح طول برش است. امکان تیپ‌بندی کردن قسمت های مختلف به کار رفته در سازه در این مرحله از طراحی وجود دارد.اگر قطر گوی که تعریف شده کفایت لازم را نداشته باشد، نرم افزار این موضوع را با حداقل میزان قطر مورد نیاز گوی به کاربر اطلاع می‌دهد و پس از انجام تمام این موارد امکان گرفتن فایل خروجی وجود دارد.

کلام پایانی نرم افزار طراحی سازه های فضاکار

طراحی سازه‌های فضاکار شبیه سایر سازه ها است. اما بدلیل اینکه ماهیت هندسی این سازه پیچیده تر است، لازم است نرم افزارهای مخصوص استفاده شوند.