وزن هر متر مربع سازه فضاکار

وزن هر متر مربع سازه فضاکار به عوامل متعددی از جمله شرایط جوی هوا بستگی دارد. توجه داشته از موارد بسیار مهم قبل از اینکه پروژه را انجام دهید اطلاع از وزن هر متر سازه است چراکه می تواند در وزن کلی تاثیر داشته باشد.

اگر بدانید وزن تقریبی چقدر خواهد بود به خوبی می توانید برای آن برنامه ریزی داشته باشید. در صورتی که کارفرما بخواهد از متریال شیشه برای سازه استفاده نماید وزن هر متر مربع سازه فضاکار با زمانی که متریال آلومینیوم و هدف سوله سازی باشد متفاوت خواهد بود. از طرفی هم اگر نیاز به طراحی باشد از لایه سقفی با ضخامت بیشتر باید استفاده کرد که همین امر می تواند وزن را تغییر دهد چراکه لازم است از لوله های شبکه ساز استفاده شود‌. به طور کلی متریال کاربردی در ساخت اسپیس فریم ها بر روی وزن سازه اثر دارند همچنین فاصله ستون ها نیز تعیین کننده وزن سازه می باشد.

اگر بتوانید پارامترهای مختلف در مورد وزن سازه را مورد بررسی قرار دهید به شما کمک بسیاری خواهد کرد.

عوامل موثر در وزن هر متر مربع سازه فضاکار

نیاز است که شما پارامترهایی که بر روی وزن سازه تاثیر می گذارند را بشناسید تا با برنامه دقیق هدف مشخصی از ساخت سازه داشته باشید. درمورد تحلیل یا آنالیز سازه فضاکار بیشتربخوانید.

شرایط جوی

توجه داشته باشید که اگر شرایط جوی در منطقه جغرافیایی، شاهد برف و بارش فراوان باشد نیاز است تا وزن هر متر مربع سازه فضاکار بیشتر از زمانی باشد که موقعیت جغرافیایی آب و هوای خشکی دارد. این عامل یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار است که برای احداث سازه در مکان پروژه بسیار اهمیت دارد و توجه به آن می تواند کمک بسیاری برای کارفرمایان و سازندگان داشته باشد.

 

شرایط جوی

 

جنس سازه و تاثیر آن در وزن هر متر مربع سازه فضاکار

زمانی که شما قصد دارید پروژه ای را با سازه فضاکار بسازید و به اتمام برسانید لازم است که بدانید چه وزنی مناسب کارتان است.

اینگونه می توانید جنس سازه را تعیین نمایید. اگر شما از جنس فولادی استفاده کنید به طبع وزن مجموعه بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که برای کار جنس آلومینیومی را انتخاب کرده اید.‌ از طرفی اگر شما تعیین کنید که جنس فلز مورد نظر شما چیست و یا می خواهید از چه متریالی استفاده کنید، به راحتی می توانید تشخیص دهید که وزن هر متر چقدر خواهد بود. سبک ترین وزن سازه متعلق به سازه فضاکار چوبی و یک لایه تخت می باشد.

جنس سقف سازه

با توجه به نوع فعالیت در پروژه و نوع خواسته کارفرما می توان جنس متریال را در ساخت سازه تغییر داد.‌ جنس سازه سقف متناسب با کاری که قرار است در پروژه انجام شود رابطه مستقیم دارد. بنابراین لازم است بدانید هدف از ساخت پروژه چیست تا ساده تر بتوانید جنس سقف را تعیین نمایید و بعد از آن با به کارگیری متریال گوناگون می توان ساخت سقف سازه را انجام داد.

از این رو جنس سقف در پروژه می تواند بر روی وزن هر متر مربع سازه فضاکار تاثیر داشته باشد بنابراین لازم است با توجه به هدف از پروژه متریال را تعیین کنید.

اگر شما بخواهید جنس سقف از شیشه باشد، وزن سقف و به طور کلی سازه نسبت به زمانی که جنس سقف آلومینیوم است بسیار بیشتر خواهد شد.

 

جنس سقف سازه

 

تاثیر مساحت و ابعاد سازه در وزن هر متر مربع سازه فضاکار

از عوامل موثر دیگر بر وزن سازه فضاکار می توان مساحت و ابعاد سازه را نام برد. بنابراین هر میزان که مساحت و ابعاد بیشتر شود به طبع وزن سازه در هر متر مربع افزایش پیدا خواهد کرد. ابعاد و ارتفاع سازه هم تاثیر مستقیم بر وزن سازه دارد بنابراین هرچه سازه بزرگتر باشد و ارتفاع سقف آن بیشتر باشد قطعا وزن سازه در هر متر نسبت سازه های کم ارتفاع تر بیشتر خواهد بود.

با توجه به موارد ذکر شده می توانید تمام موارد موثر بر وزن را به گونه ای انتخاب کنید تا وزن مورد نظر شما در سازه فضاکار یا اسپیس فریم ایجاد شود. در نهایت باید بتوانید با عوامل موثر، به یک محاسبه جامع برسید تا دید کلی از پروژه پیش رو داشته باشید. این موارد می توانند هدف شما را از سازه گسترده تر بیان کنند و یک شمای کلی از آنچه خواهید ساخت به شما می دهد.

تاثیر مساحت و ابعاد سازه در وزن هر متر مربع سازه فضاکار