Archive for the ‘پروژه13’ Category

فرودگاه کرمان

محل:کرمان

کارفرما:شرکت فرودگاه های استان

ترمینال سعدی شیراز

محل : شیراز

کارفرما : خصوصی  

ترمینال ماهشهر

محل : ماهشهر
کارفرما:شهرداری ماهشهر
mahshahr2mahshahr1

ترمینال ماهشهر

ترمینال آباده

محل:آباده- شیراز

کارفرما: شهرداری آباده

IMG_6025 IMG_6026-1 IMG_6034-1

فرودگاه

محل:اهواز

کارفرما:شرکت فرودگاه های استان

s252   s253 

ترمینال دریایی

محل: بندر گناوه
کارفرما: سازمان بنادر کشتیرانی

s130.1  s131.1  s132.1  s133.1

سایبان ایستگاه BRT

محل:اصفهان
کارفرما:شهرداری اصفهان

s14.1  s15.  s17.1

ترمینال فرودگاه

محل:جزیره تنب بزرگ
کارفرما:سپاه یاسداران

s75.1  s76.1  s77.1  s78.1