خانه انجمن ها سازه های فضاکار سازه فضاکار چیست؟ پاسخ به: سازه فضاکار چیست؟

#3783
admin
مدیرکل

سازه های فضایی یا سازه فضاکار شکلهای هندسی منظمی هستند که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این اجزا شبکه ای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی به وجود می آورند بگونه ای که می توان گفت این نوع شبکه ها نمونه کاملی از سازه های سه بعدی هستند .