فاصله ستون ها در سازه های فضاکار

سازه فضاکار چیست؟

سازه های فضاکار یکی از پرکاربردترین اشکال سازه ای ساختمان های چند طبقه است. که به دلیل انتقال نیرو واضح و ساده مورد علاقه مهندسان سازه است. اعضای سازه های فضایی عمدتاً در معرض خمش قرار می گیرند. و میله ها را می توان از مواد انعطاف پذیر مختلف برای تشکیل فرم های سازه مختلف مانند سازه های فولادی، سازه های بتنی مسلح، سازه های بتنی صلب و قاب های چوبی ساخت.

اجزا سازه فضاکار

اجزای سازه های فضایی  شامل تیرها، دال ها، ستون ها و پی می باشد.

اجزا سازه فضاکار

ستون

ستون، عضو اصلی باربر و نیروی ضد جانبی سازه فضاکار است و عضو کلیدی آن است. ستون های سازه فضایی اکثرا مستطیل شکل هستند که با مشاهده از داخل، عموماً از دیوار بیرون زده اند. در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و بهبود نیاز مردم به فضای داخلی، ستون های خاص به تدریج رواج یافته و ستون هایی به شکل «L»، «T» و «Ten» نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از ساختمان های بزرگ از ستون های مدور نیز استفاده می شود.

پرتو

تیر نقش دوگانه ای را در قاب ایفا می کند، از یک طرف، تیر بار دال را تحمل می کند و به ستون منتقل می کند. و سپس از طریق ستون به فونداسیون منتقل می کند؛ تحمل بارهای عمودی و افقی که می تواند به وضوح در نمودارهای لنگر خمشی و نیروی برشی تحت بارهای مختلف سازه دیده می شود.

صفحه

صفحه نه تنها عضوی است که مستقیماً بارهای عمودی را تحمل می کند، بلکه نقش بسیار مهمی در بارهای افقی دارد. صفحه یک جزء مهم برای اطمینان از صلبیت فضایی سازه فضاکار است – صلبیت درون صفحه  بسیار بزرگ است .و حتی می تواند بی نهایت در نظر گرفته شود، بنابراین می تواند در هماهنگی کلی نیروی جانبی نقش داشته باشد. توسط هر ستون تحمل می شود، و همچنین می تواند به طور موثر نیروی ناهموار بین قاب ها را متعادل کند. در راه پله به دلیل عدم وجود کف پیوسته از صلبیت فضا بسیار کاسته می شود.و فضای نامساعد باید توسط ستون های چهار گوشه تثبیت شود .به همین دلیل بسیاری از مهندسان ستون های چهار گوشه راه پله را نسبتاً طراحی می کنند.

اجزا سازه فضاکار

دیوار

دیوار سازه های فضایی  فقط یک دیوار پرکننده یعنی عملکرد جداسازی و محفظه است و وزن و عملکردی را تحمل نمی کند. بدون دیوارها، ساختار قاب باقی می ماند. بنابراین، دیوار باید به طور مطمئن به قاب متصل شود. تا از پرتاب شدن آن به بیرون از سازه در هنگام استرس تصادفی جلوگیری شود. اما همچنین باید از تشکیل یک سیستم کار کلی با قاب و تغییر وضعیت تنش قاب خودداری شود.

از آنجایی که ستون های سازه فضاکار  بار بالایی را به طور مستقل به زمین منتقل می کنند. فونداسیون را می توان به طور جداگانه برای هر ستون طراحی کرد. بنابراین قاب  عمدتاً پایه مستقل زیر ستون را اتخاذ می کند.

فاصله ستون ها در سازه های فضاکار

در ابتدا باید گفت که فاصله ستون ها در سازه های فضایی به عوامل گوناگون اجزای سازه فضاکار ، چون طراحی و معماری سازه و کاربری آن بستگی دارد. ازاین رو نمی توان یک رقم خاص برای آن ذکر کرد.

اهمیت فاصله ستون ها در سازه های فضاکار بت میزانی است که برای محاسبه آن نرم افزارها و برنامه های خاصی روی کار آمدن است. با بهره گیری از این برنامه ها می توان ابتدا پروژه را روی کامپیوتر اجرا کرد. و کارهایی چون طراحی سازه، فاصله ستون و جای آن ها را معین کرد. و سپس با اطمینان از داده های به دست آمده آن را به صورت میدانی اجرا کرد.

البته دانستن این نکته لازم است که هدف سازه های فضاکار استفاده کمتر از ستون و در نتیجه فاصله زیاد میان ستون ها می باشد. که در نهایت یک سازه سبک و زیبا شکل می گیرد.امروزه برای محاسبه فاصله ستون ها در سازه های فضایی برنامه های مختلف و کارآمدی در اختیار مهندسین پروژه است.

به کمک این نرم افزار ها فاصله دقیق میان ستون ها را به دست می آورید.و در مرحله اجرا از محاسبات خود اطمینان کامل دارید. از معیارهای استاندارد فاصله ستون ها نیز غافل نشوید.

برای اینکه ستون ها در جای درست خود قرار بگیرند. علاوه بر محاسبات کرم افزاری، باید کاملا بر پروژه ،نیازها و خواسته هایتان مسلط و آگاه باشید.

فاصله ستون ها در سازه های فضاکار