Archive for the ‘پست-پایین’ Category

بازدیدوزیرصنعت

   بازدید وزیر صنعت از غرفه شرکت فضاسازه نقش جهان

بزرگترین پارک آبی

سقفی یک هکتاری؛ دستاورد مهندسان اصفهان

 اصفهان امروز: فضاسازه به عنوان نسل جدید سازه ‏ها، چند سالی است که توانسته به لطف دانش مهندسین سازه و معماری، جای خود را در بین سازه های اجرایی باز کند. فضاسازه ها با عملکرد سه بعدی (در مقایسه با عملکرد دو بعدی سازه های سنتی) محدودیتی را برای طراحان در مقایسه با نسل گذشته سازه ها، از جمله محدودیت شکل و یا محدودیت دهانه های آزاد (ستون گذاری های اجباری و فاصله بین آنها) ایجاد نمی کنند. سازه های فضایی به دلیل برخورداری از فن آوری های جدید در طراحی و تولید از یک طرف، و همچنین عدم شناخت کافی مهندسین طراح ما از آنها از طرف دیگر، نتوانسته ‏اند سهم شایسته خود از ساخت و ساز ها را در رقابت با سازه های سنتی کسب کنند.ادامه
IMG_7639

کاتالوگ

catalog

catalog